Moeten pacemakers, ICD's en medicijnpompen uit een lichaam als de overledene wordt gecremeerd? Het antwoord is ja. Het is wettelijk zo geregeld, dat implantaten die een eigen spanningsvoorziening hebben, uit het stoffelijk overschot moeten worden gehaald. Tijdens het cremeren onstaat een explosie. Hierdoor kan schade aan de oven en mogelijk zelfs persoonlijk letsel aan medewerkers ontstaan. Op de foto een medicijnpomp die wél is verwijderd voor de crematie, en een medicijnpomp die is verzwegen. Special Death Care kan alle implantaten voor u verwijderen.  http://specialdeathcare.nl/pacemaker

Special Death Care medicijnpomp