Geen prijsverhoging 2020 Special Death Care. Afgelopen jaar was er eentje van hard werken. Het was een jaar waarin het verwijderen van een pacemaker complexer is geworden, het gevaar van jodium in een overledene duidelijker werd en het aantal thanatopraxie behandelingen is gestegen. Ook mijn assistentie bij de confrontatie van verminkte lichamen is t.o.v. voorgaande jaren toe genomen. Het was een jaar waarin materiaal werd geschonken aan de dierenambulance, 54 startende ondernemers via crowdfunding door mij werden gesteund en waarin mijn voorlichtingen door verpleegkundigen als toegevoegde waarde werden ontvangen. Het jaar waarin de cursus airbrush van start ging en bekend werd dat in 2020 mijn boek “Altijd werken in emotie’ wordt uitgebracht.

Maar het was ook een jaar waarin de premies stegen, de BMW in de brand vloog en de door mij gebruikte materialen fors in prijs zijn gestegen. Echter heb ik vorig jaar aan jullie beloofd, dat als ik de gun factor zou behouden, ik in 2020 mijn prijzen niet zou verhogen. Een man een man, een woord een woord. Geen prijsverhogingen in 2020.

Edwin Spieard, eigenaar Special Death Care